Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

Siden sidst

April 2021

Bestyrelsen for grundejerforeningen Småfolksvej takker for invitation til at give høringssvar vedr. trafikplanen for Rømø. Vi vil gerne benytte lejligheden til at give grundejerforeningens holdning til hvad der med fordel for sommerhusejerne og turisterne i området bør ske på Småfolksvej:

 

Nyhedsbrev nr. 3 2020

Så lykkedes det endeligt at få gennemført Generalforsamlingen. Der var 35 tilmeldte, men der var 3 personer, som åbenbart havde glemt, at de var tilmeldt, så vi var 32 stemmeberettigede personer.

Der var ingen indlæg i år, men vi har sikret os, at Anders Andersen fra Tryg kommer til næste GF i april, og giver det lovede input omkring, hvordan vi bedst muligt hver især sikrer os mod oversvømmelser.

Da vores (tidligere) formand har solgt sit hus, så genopstillede hun alligevel ikke, det betød, at der skulle vælges 2 nye til bestyrelsen, da vores kasserer gennem 12 år også havde besluttet, at det var på tide at drosle ned. Men der var heldigvis to nye kompetente personer, som sprang til og er villige til at gøre en indsats for vores forening – Velkommen til Annette og Thomas som henholdsvis formand og kasserer.

Der skal lyde en STOR TAK til Dieter Johannsen for hans store indsats igennem de sidste 12 år. Også en STOR TAK til Andreas Burgwald, som i mange år har været revisor i vores forening. I år faldt valget på Dieter Johannsen som revisor, da det vil være en hjælp for den nye kasserer at kunne trække på Dieters store erfaring.

I forbindelse med diverse status kom der gode forslag fra medlemmerne. Da det ikke var sendt som indkomne forslag, så kunne der ikke stemmes om det, men derfor vil bestyrelsen gerne kigge på forslagene. Det drejer sig om flg.:

  • Flytte chikaner ved Råbjergvej – de står ikke hensigtsmæssigt
  • I stedet for gennemkørsel forbudt skiltet med lastbilen, så få skilt op fra begge sider (Kongsmark og Lakolk) med gennemkørsel forbudt for biler med en max vægt på f.eks. 3500
  • kan vi få striber (som ligner bump) samt 40 km/t ligesom ved Lakolk.

 

Jeg vil benytte lejligheden til at takke for den gode opbakning og mange gode input, jeg har fået i mit formandskab de sidste 2½ år og ønsker jer alle god vind fremover.

 

På bestyrelsens vegne

Connie Rasmussen

 

© Birthes Webdesign