Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

HASTIGHEDSBEGRÆNSNING

 

Juli 2020

Vi har løbende forsøgt at få en afklaring og bliver lovet hurtig tilbagemelding, men det er ikke sket endnu. Nu har vores kontaktperson forladt kommunen og hans chef lovede at komme med nogle datoer for et personligt møde. Det har han endnu ikke gjort og er nu gået på ferie. Der ligger en mail til ham, når han kommer fra ferie, at vi ønsker et møde inden vores GF den 22. august. Vi håber at kunne komme med noget nyt til denne dato.

 

Sep 2019

Her afventer Tønder Kommune og Politiet, at udvidelsen af Småfolksvej skal være færdigprojekteret – læs hele mailen fra Tønder Kommune på vedhæftede PDF fil

 

April 2019

Der er desværre ikke meget nyt i denne sag, udover at vi er blevet lovet en afklaring i løbet af 2019.

 

Nov 2018:

Fra: Bo Mørkbak Elefsen <be(at)toender.dk>
Sendt: 8. november 2018 15:25
Til: 'Connie Tranberg Rasmussen'
Cc: Ole Bach-Svendsen
Emne: SV: Hastighedsbegrænsning på grusveje, Rømø

 

Hej Connie

 

Jeg troede jeg havde fået svaret dig, men jeg kan se at jeg har fået blandet to grundejerforeninger sammen.

Det beklager jeg meget.

Vi havde møde med politiets vejtekniske afdeling i går, hvor vi har vendt problematikkerne omkring de mindre veje på Rømø.

Udgangspunktet er at der er mulighed for at skilte ned til 40 km/t på de mindre veje som en hastighedszone. Dvs. en rød tavle, ikke de blå anbefalede hastighedstavler. Nedskiltning til lavere hastighed end 40 km/t kræver en helt særlig begrundelse.

Forudsætningerne er dog at strækningen ikke overstiger 1500m fra indkørsel i zonen til udkørsel i zonen. Det giver nogle udfordringer med at dele områderne op, således dette kan overholdes. Ellers får vi ikke godkendelse heraf af politiet.

F.eks. er Råbjergvej længere end 1500 meter, hvorfor vi ikke kan lave hastighedszone på hele denne strækning.

Jeg ved godt at jeres grundejerforening kun går op til området omkring Gl. Skinnevej, men vi er nødt til at se på hele Råbjergvej som én samlet strækning.

Samtidigt skal områderne vurderes hver for sig, idet vi når vi skilter med 40 km/t også giver billister en forventning om at de så rent faktisk kan køre 40 km/t på strækningen. Så det handler også om hvorvidt strækningen indbyder til at køre langsomt. For hvis strækningen ikke indbyder til at køre 40 km/t, men langsommere – så skal vi ikke skilte den med 40 km/t. Risikoen ved forkert skiltning kan være en øget hastighed på strækningen – hvilket ikke er det vi går efter.

Vi har derfor besluttet sammen med politiet, at vi gennemgår Rømø og udarbejder et samlet forslag som så kan godkendes. Muligvis skal vi også have det op politisk, når forslaget er udarbejdet. Vurderingen af et gennemkørselsforbud på den nederste del af Råbjergvej vil også blive medtaget i den samlede plan.

Dette arbejde vil foregå i løbet af vintermånederne.

 

Håber det giver svar på dine spørgsmål indtil videre.

Venlig hilsen

Bo Mørkbak Elefsen
Trafikplanlægger
Plan & Byggeri
Teknik og Miljø
 

 

Aug 2018

På generalforsamlingen blev der ytret ønske om etablering af hastighedsbegrænsning på foreningens sideveje til Småfolksvej samt øvrige grusveje i foreningens område.

Der er blevet sendt ansøgning afsted til Tønder kommune på 26 stk. 20/30 km/t begrænsning samt 2 stk. gennemkørsel forbudt skilte (Råbjergvej).

Ifølge Tønder Kommune er det svært at få gennemført, men de tager kontakt til politiet, og vi afventer således deres fælles beslutning.

 

Bestyrelsen har endvidere udsendt vedhæftede brev til øens udlejningsbureauer. Novasol, Rømø Holidays og Sol og Strand var så venlige at besvare brevet – resten har vi ikke hørt fra.

© Birthes Webdesign