Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

Husk at meddele

  • Ejerskifte
  • Adresseændring

Kontakt bestyrelsen

Skriv en mail til os på info(at)grundejerforening-smaafolksvej.dk
Erstat (at) med @
og oplys følgende - ( du kan evt kopiere teksten over i mailen):

SOMMERHUS
 Vejnavn og nr:

EJER
 
Navn:
 E-mail:
 Mobil:

BESKED:

 

Ved Ejerskifte oplys desuden:

NY EJER
 Navn:
 Adresse:
 Postnr og by:
 E-mail:
 Mobil:

© Birthes Webdesign