Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

Fakta om øen

Rømø er den sydligste og største af de 3 store øer i det danske Vadehav.

Øen er begrænset mod nord af Juvre Dyb og mod syd af Lister Dyb.

Med sine kun 6—8.000 år på bagen er Rømø en ung ø i forhold til mange andre danske øer. (Bornholm er til sammenligning 1,5 mia. år gammel)

Øen ligger ca. 10 km ude i Nordsøen og er forbundet til fastlandet med den 9,2 km lange Rømø-dæmning.

Rømø har et areal på ca. 129 km2.

1. januar 2018 var der 573 indbyggere på øen.

Rømø har ca. 2-2,5 mio. overnatninger om året, så turisme er sammen med fiskeri øens vigtigste erhverv.

Rømø er en del af Vadehavsområdet, som strækker sig fra Ho Bugt til Den Helder i Holland. Det Danske Vadehavsområde blev nationalpark i 2010 og i 2014 blev det udpeget som UNESCO verdensarv.

Rømø er en del af Tønder Kommune.

  

Rømø-dæmningen

9,170 km lang strækning over Vadehavet fra Rømø til fastlandet.

13 meter bred (vejbane=12 meter)

5,3 meter høj v/Rømø

6,3 meter høj v/fastlandet

Man påbegyndte at bygge dæmningen tilbage i 1939, men grundet 2. verdenskrig måtte man indstille byggeriet, og den stod således først færdig i 1948.

Begrundelsen for at bygge dæmningen var udover ønsket om indvinding af ny marsk også et beskæftigelsesprojekt som led i indsatsen mod den store arbejdsløshed i 30’erne.

Man valgte at lade dæmningen følge vandskellet mellem Juvre Dybs og Lister Dybs tidevandsområder, bortset fra stykket nærmest Rømø, hvor dæmningen fik et noget sydligere forløb. Derved afskar man et havområde på omkring 5 km², hvor tidevandet blev tvunget nord om øen. Dette har medført, at bl.a. Juvre Diget er blevet gennembrudt flere gange.

Dæmningen blev indviet 18. december 1948.

Dæmningen har været udsat for stormfloder 3 gange i henholdsvis 1976, 1981 og 1999, hvor dele af vejen blev beskadiget.

En varm sommerdag benytter ca. 10.000 biler dæmningen.

© Birthes Webdesign