Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

Militæret

Juvre Sand

dækker et 20 km² stort område af det nordlige Rømø, hvor der er permanent adgang forbudt. Det er et militært øvelsesområde, der har været brugt af forsvaret siden 1954. Nu bruges det især til at uddanne hærens piloter, som med fly angriber attrapper af kampvogne, fly og militære køretøjer. Når der er øvelse hejses signalkuglerne, og der tændes et hvidt blinkende lys i toppen af kontroltårnet. Det er tilladt at overvære øvelserne fra udsigtsplatformen ved p-pladsen, men vær opmærksom på, at der i skydeterrænet bruges laserlys, der kan give øjenskader. Derfor advares der mod brug af kikkerter.
Det er altid tilladt at gå eller cykle langs det 10 km lange Juvre-dige, som beskytter det store marskområde, Juvre Enge. Juvre-diget blev bygget i 1920'erne, men efter bygningen af Rømø-dæmningen i 1948 er det flere gange blevet beskadiget af de ændrede strømforhold. I 1965 blev der bygget et mere tilbagetrukket dige på østsiden, som holder.

Tank Rømø

Lakolk strand

Det er ikke kun i Juvre militæret holder til. Lakolk strand bliver også flittigt brugt, når der skal trænes ørkenlandinger m.v. med de store Hercules fly.
Det der gør Lakolk særlig egnet er, at der (oftest) er rigtigt hårdt underlag, samtidig med, at der er den nødvendige længde og bredde.

For ikke at forstyrre omkringliggende natur og fugleliv bliver tidspunkterne for øvelserne nøje planlagt sammen med Naturstyrelsen, så derfor ligger øvelserne mellem yngletiden og de store fugletræk.

Grundejerforeningen Småfolksvej

Foto: Flyvevåbnet

© Birthes Webdesign