Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

Beredskabsplan

Der findes ikke en beredskabsplan kun for Rømø, men Brand & Redning Sønderjylland anbefaler, at såfremt du udlejer dit sommerhus, så er det en god idé at hænge en plan op på husets opslagstavle f.eks. med flg. punkter:

Desuden henvises til Brand & Redning Sønderjyllands side omkring, hvordan man bedst muligt sikrer, at man ikke starter en naturbrand  http://brsj.dk/kampagner/naturbrande/

https://beredskab.dk/robustborger/din-noedplan/ finder du også en 4 trins model for, hvordan du simpelt og med ganske få forberedelser, kan gøre dig selv og din familie mere robuste overfor ulykker i hjemmet. 

Da der ofte er dårlig mobilkontakt på Rømø og man heller ikke altid lige ved helt nøjagtig, hvor man befinder sig, anbefaler Beredskab Danmark, at du benytter 112 app’en, hvis du får brug for hjælp - den sikrer, at alarmcentralen via din telefons GPS altid kan finde dig (virker i hele Danmark).

 

© Birthes Webdesign