Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

Nationalpark Vadehavet/UNESCO's verdensnaturarv

NATIONALPARK VADEHAVET

Danmarks tredje nationalpark Nationalpark Vadehavet blev indviet den 16. oktober 2010, som Danmarks største nationalpark.

I begrundelsen for at udpege Vadehavet lagde miljøministeren blandt andet vægt på, at området er et helt enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning, et specielt dynamisk landskab og økosystem, hvis vigtighed strækker sig langt ud over nationale grænser. Det er vitalt både som rasteområde for millioner af trækfugle, som yngleområde for fugle og som opvækstområde for fisk og havpattedyr. Området har en rig kulturhistorie med bl.a. landvinding og dige-byggeri.

Læs Tønder Kommunes indlæg ”Ny velkomst til Rømø og Nationalparken”

UNESCOs VERDENSNATURARV

Den danske del af Vadehavet kom i 2014 på UNESCOs liste over verdensarv – i selskab med pyramiderne i Egypten og Grand Canyon i USA.

Begrundelsen er en natur i verdensklasse. Vadehavet er et af verdens største tidevandsområder. Det består af øer, tidevandskanaler, løb, mudderflader og kyst, som hele tiden ændrer form og nogle gange endda sted. Det indeholder stor diversitet i plante- og dyreliv og er et af verdens mest produktive økosystemer.

To gange om dagen forandrer Vadehavet sig markant – fra kilometervis af mudderflade fyldt med liv til havoverflade kruset af bølger.

Vadehavet er natur, vild og utæmmet. Hvad enten det er dyr eller planter, må arterne være klar til at overleve de omskiftelige betingelser.

Hvad betyder udpegningen? Udpegningen er en global anerkendelse af det arbejde, der i årtier er blevet udført for at beskytte området, og det betyder flere fordele og muligheder for regionen.

Der følger ikke nye reguleringer af området med udpegningen – UNESCO udpeger kun områder, der i forvejen er godt beskyttet, og Vadehavet er allerede i dag et natur- og vildtreservatområde og har en meget høj del af beskyttelse.

Læs Tønder Kommunes indlæg ”Tøndermarsken – en del af UNESCOs verdensnaturarv”

© Birthes Webdesign