Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

FORENINGENS BESTYRELSE

Formand og sekretær:
Annette Ikast
Gustav Johannsensvej 13
6400 Sønderborg
tlf. 23 33 87 43
mail.: aik@energinet.dk
(Sommerhus: Gertrud Rasksvej 18)
(På valg 2022)

Næstformand:
Jürgen Schmidt Meyer
Nederballevej 3
Øster Terp
6240 Løgumkloster
tlf. 51 50 56 58
mail.: nerballe@bbsyd.dk
(Sommerhus: Småfolksvej 67)
(På valg 2021)

Kasserer:
Thomas Petersen
Friesische Strasse 77
D-24937 Flensburg
tlf. 24 79 78 17
mail.: suederdeich@outlook.com
(Sommerhus: Råbjergvej 14)
(På valg 2022)

Vejformand:
Chr. Bonnichsen
Bag Volden 44
6392 Bolderslev
tlf. 40 36 62 40
mail.: acb6440@gmail.com
(Sommerhus: Mylius Eriksensvej 7)
(På valg 2021)

Menigt medlem +(”grøft-ansvarlig”):
Peter Wind
Gåsblokvej 8
6240 Løgumkloster
tlf. 74 74 34 82
mail.: peru@bbsyd.dk

(Sommerhus: Grønnedal 7)
(På valg 2021)

 

 

SUPPLEANTER
Frank Clemmesen
Løgumklostervej 21
6360 Tinglev
(Sommerhus: Småfolksvej 37)
(På valg 2021)

Visti Frandsen
Stadevej 18
6360 Tinglev
(Sommerhus: Julianehåb 13)
(På valg 2021)

 

REVISOR OG REVISORSUPPLEANT

Revisor:
Dieter Johannsen
Ålykke 8
6372 Bylderup-Bov
(Sommerhus: Ejnar Mikkelsensvej 1)
(På valg 2021)

Revisorsuppleant
Carsten Madsen
Toften 9
6520 Toftlund
(Sommerhus: Småfolksvej 71)
(På valg 2021)

 

 
© Birthes Webdesign