Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

Download

fuldmagt ifald du er forhindret i at deltage:
Fuldmagt.doc eller fuldmagt.pdf

 

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den afholdes hvert år inden udgangen af april – som udgangspunkt den sidste lørdag i april.

Der indkaldes senest 1 måned før afholdelse skriftligt pr. mail/brev samt annonceres på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Det er på generalforsamlingen bestyrelsen vælges efter de i foreningens foreskrevne vedtægter.

Bemærk: Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen forudsætter betalt kontingent for det foregående kalenderår.

Der kan afgives 1 stemme pr. medlemskab.

Er man forhindret i at deltage, kan der stemmes ved skriftlig og underskreven fuldmagt.

Efter generalforsamlingen vil referat af denne, årsberetning samt revideret regnskab blive udsendt pr. mail/brev, ligesom de vil kunne forefindes under menupunktet ”Referater” på foreningens hjemmeside.

© Birthes Webdesign