Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

Download

fuldmagt ifald du er forhindret i at deltage:
Fuldmagt.doc eller fuldmagt.pdf

Indkaldelse til Generalforsamling

lørdag den 29.04.2023 kl. 14.00

Læs referatet

  

Sted: Naturcenter Tønnisgård

  

Vi begynder med et oplæg om Rømødæmningen. 

 1. Valg af dirigent

 2. Årsberetning

 3. Regnskab og budget, kontingent

 4. Valg til bestyrelse.

  Frank Clemmesen (formand, modtager genvalg),

  Jürgen Schmidt Meyer (næstformand, modtager genvalg),

  Christian Bonnichsen (vejformand, modtager genvalg),

  samt suppleanter Christian Erichsen og Anette Jessen (begge modtager genvalg)

 5. Valg af revisor.
  Carsten Madsen og suppleant Viggo Mogensen (begge modtager genvalg)

 6. Indkomne forslag.
  Til behandling på generalforsamlingen skal indkomne forslag være senest i bestyrelsens hænde 15.04.2023 info@grundejerforening-smaafolksvej.dk

 7. Eventuelt

                          

Med venlig hilsen

 bestyrelsen

 

© Birthes Webdesign