Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

Gl Skinnevej/Troljebanen

Når man siger Gl Skinnevej/Troljebanen, er man også nødt til at sige Pastor Jacobsen (1854-1919).

Christian Johannes Jacob­sen, der var præst i Skærbæk fra 1884 til 1904, var et meget sammensat menneske, der ved siden af sin præstegerning havde utroligt man­ge jern i ilden, både politisk og økonomisk. Allerede fra første færd havde han gjort sig bemærket som en rabiat tysk agitator, men det var først i 1898, det hele tog fart på Rømø.

Nordseebad Lakolk var et komplet pionerprojekt i et uudnyttet klitlandskab.

Vil du læse mere om denne kontroversielle igangsætter, og hans ideer til at etablere skinner/troljebanen i 1899, så følg linket http://nationalparkvadehavet.dk/media/230891/guidemanuskript-lakolk-1902-dok39367260.pdf  – rigtig god læsning.

Grundejerforeningen Småfolksvej

© Birthes Webdesign