Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

cykelsti

Sep 2019

Tønder Kommune forventer anlægsstart primo oktober. Projektet er opdelt i 2 etaper, hvor 1. etape er den 600 m lange vestlige strækning, som har udfordring med vand. Den østlige strækning udføres i 2. etape (hvis der er penge til det).
Hvis alt går som planlagt forventes der anlægsstart primo oktober 2019 og slut ultimo april 2020.
Se hele mailens ordlyd (fra Tønder Kommune) i vedhæftede PDF fil.

 

April 2019

Projekteringen er afsluttet og arbejdet sendes i licitation. Der er givet dispensation på flytning af de fredede orkidéer i perioden 01.09.2019-30.11.2019, så vi forventer at arbejdet med Småfolksvej er afsluttet inden 1. december. Den endelige plan lyder således: Fra Kongsmark til ca. pumpestationen udvides vejen med 70 cm. I dette område etableres et antal chikaner som ved Lakolk, og vejen ”spærres” for gennemkørsel af tung trafik (busser og lastbiler). Samtidig ændres vinklen på vejen i østlige ende af Gertrud Rasksvej – dette gøres for at bedre udsynet ved udkørsel til Småfolksvej.

Længere mod vest ved broen hæves vejen, så den ikke er så udsat for oversvømmelser.

 

Nov 2018:

Da kommunen ikke fik flyttet de fredede orkidéer inden fristen udløb, afventer de nu at høre fra fredningsnævnet. Dog forventer de positivt svar, så projekteringen er igangsat.

Småfolksvej bliver udvidet med 70 cm i nordsiden – det er max., hvad der kan tillades. Tidsplan, chikaner og forbud mod tung trafik arbejder kommunen stadig på, men de kan p.t. ikke komme med flere oplysninger.

 

Aug 2018:

Den 28. juni har kommunalbestyrelsen endelig godkendt at frigive knap 3 millioner kr. til udvidelse og hævning af Småfolksvej for at give mere plads til de bløde trafikanter. Ideen om etablering af cykelsti på Gl Skinnevej er skrinlagt af hensyn til naturen.

 

Bestyrelsen har været i forbindelse med Tønder Kommune, som nu skal i gang med at beregne, hvad der er penge til. Vi har samtidig skriftligt ytret ønske om, at der i samme omgang etableres chikaner som ved Lakolk.

Vores kontakt hos kommunen har lovet at vende tilbage med flere detaljer, når de foreligger, men planen er, at arbejdet igangsættes til efteråret og er afsluttet inden næste sæson.


© Birthes Webdesign