Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

AFFALDSHÅNDTERING

 

Sep 2019

Her afventer Tønder Forsyning, at udvidelsen af Småfolksvej skal være udført – læs hele mailen fra Tønder Forsyning på vedhæftede PDF fil

 

April 2019

Så er Tønder Forsyning igen i gang med at etablere de planlagte Affaldsøer. De er godt i gang med Kromose, som får sidste almindelig tømning den 21. maj 2019. Vi regner med at starte dialogen for vores område efter sommerferien.

 

Aug 2018

Bestyrelsen har været i kontakt med Tønder Forsyning, som står for etablering af de nye affaldsøer.

Projektet har været stoppet, idet Tønder Kommune først skulle have truffet nogle principielle afgørelser omkring etablering af affaldsøer. Ifølge Tønder Forsyning skulle disse afgørelser snart være på plads, og de kan komme videre i deres arbejde.

Bestyrelsen har aftalt møde med Tønder Forsyning og Tønder Kommune ultimo august, hvor vi håber på, at vi kan få nogle tidsplaner mv. for projektet.

Dog kan vi nok allerede nu fastslå, at etablering af affaldsøer langs Småfolksvej ikke bliver igangsat, før vejen er blevet udvidet og hævet.

Så snart der er nyt i sagen, vil du blive orienteret herom - her på siden.


© Birthes Webdesign