Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

AFFALDSHÅNDTERING

August 2020

Tønder Forsyning forventer at påbegynde etablering af affaldsøer i vores område enten her i efteråret eller i foråret 2021. Der er dog kommet en ubekendt ind i deres planlægning, idet folketinget har vedtaget, at vi i Danmark skal til at sortere vores affald i 10 forskellige typer – det stiller nogle andre krav til affaldsøernes indretning, og det er ikke på plads endnu.

 

Marts 2020

Information til sommer- og helårshuse med egen dagrenovationsbeholder i Kongsmark og Sønderstrand på Rømø

I løbet af foråret udruller Tønder Forsyning en ny ordning for dagrenovation. Det betyder, at alle fremover skal sortere deres dagrenovation i madaffald og restaffald.

Det betyder, at vi i perioden 25. maj til 5. juni udskifter alle dagrenovationsbeholdere ved både helårs- og sommerhuse på Rømø.

140 l og 240 l beholdere udskiftes med to-delte 240 l beholdere med et rum til madaffald og et rum til restaffald. 140 l beholderen udgår, da den er alt for lille til at være rumdelt. Affaldsposerne vil komme i klemme, så beholderen ikke kan tømmes.

Huse, der i dag har en 360 l beholder, får i stedet en udelt 240 l beholder til restaffald og en udelt 140 l beholder til madaffald.

Sammen med de ny beholdere uddeler vi en pakke med 200 grønne poser til madaffald og en sorteringsvejledning på dansk. Vi uddeler poser igen om ca. 1 år. Hvis man får brug for flere poser inden da, kan de hentes på Rømø genbrugsplads.
De uddelte poser er kun til madaffald. Restaffald skal som hidtil lægges i poser efter eget valg.

Hvis I har brug for sorteringsvejledninger på tysk og engelsk til jeres udenlandske feriegæster, kan de hentes på vores hjemmeside https://www.tonfor.dk/affald/sommerhusejere.

 

Affaldsøer

Huse i Kongsmark og Sønderstrand får i første omgang skiftet deres dagrenovationsbeholder som beskrevet ovenfor, men Tønder Forsyning arbejder på at udvide de eksisterende affaldsøer og etablere ny med beholdere til madaffald og restaffald i løbet af det kommende års tid.
Så snart der nyt, vil vi sørge for at informere jer.

Læs mere om den ny ordning på vores hjemmeside www.tonfor.dk og på vores Facebook side.

 

Februar 2020

Tidsplanen for etablering af affaldsøer kan Tønder Forsyning p.t. ikke informere om, men til gengæld fik vi så serveret denne nyhed:

Ultimo maj/primo juni får vi alle udskiftet vores dagsrenovationsbeholder, da vi skal til at sortere madaffald:

Sammen med den nye beholder følger en sorteringsvejledning og 200 affaldsposer til madaffald. Det er planlagt at uddele poser 1 gang årligt. Hvis man får brug for flere, kan de hentes på genbrugspladserne.

Læs mere på https://www.tonfor.dk/affald/madaffald-ny-ordning

 

Sep 2019

Her afventer Tønder Forsyning, at udvidelsen af Småfolksvej skal være udført – læs hele mailen fra Tønder Forsyning på vedhæftede PDF fil

 

April 2019

Så er Tønder Forsyning igen i gang med at etablere de planlagte Affaldsøer. De er godt i gang med Kromose, som får sidste almindelig tømning den 21. maj 2019. Vi regner med at starte dialogen for vores område efter sommerferien.

 

Aug 2018

Bestyrelsen har været i kontakt med Tønder Forsyning, som står for etablering af de nye affaldsøer.

Projektet har været stoppet, idet Tønder Kommune først skulle have truffet nogle principielle afgørelser omkring etablering af affaldsøer. Ifølge Tønder Forsyning skulle disse afgørelser snart være på plads, og de kan komme videre i deres arbejde.

Bestyrelsen har aftalt møde med Tønder Forsyning og Tønder Kommune ultimo august, hvor vi håber på, at vi kan få nogle tidsplaner mv. for projektet.

Dog kan vi nok allerede nu fastslå, at etablering af affaldsøer langs Småfolksvej ikke bliver igangsat, før vejen er blevet udvidet og hævet.

Så snart der er nyt i sagen, vil du blive orienteret herom - her på siden.


© Birthes Webdesign