Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

VEJ-VEDLIGEHOLDELSE

Foreningen har indgået aftale med Morten Sextus vedr. vedligeholdelse af vores veje.

Vores aftale lyder således:

Depoterne er beregnet til, at du selv henter grus og fylder hullerne ud for din matrikel. Hvis foreningen skal have et firma til dette, vil vores kontingent stige væsentligt.

Send besked til bestyrelsen via ”Kontakt os”, såfremt du mangler grus i depotet, eller er generel utilfreds med vejens beskaffenhed.

© Birthes Webdesign