Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

NYT marts 2022

Indkaldelse til Generalforsamling lørdag den 30.04.2022 kl. 14.00 

 

Sted: Naturcenter Tønnisgård

Vi begynder med et oplæg om bunkers på Rømø. 

1.               Valg af dirigent

2.               Årsberetning

3.               Regnskab og budget, kontingent

4.               Valg til bestyrelse. Annette Ikast, Thomas Petersen på valg, samt suppleanter Anette Jessen og Visti Frandsen, (alle modtager genvalg)

5.               Valg af revisor. Carsten Madsen og suppleant Viggo Mogensen er på valg (begge modtager genvalg)

6.               Indkomne forslag. Til behandling på generalforsamlingen skal indkomne forslag være senest i bestyrelsens hænde 16.04.2022 info@grundejerforening-smaafolksvej.dk

7.               Eventuelt

                            

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

© Birthes Webdesign