Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

Nyhedsbrev nr. 1  - marts 2020

 

 Generalforsamlingen den 25. april er AFLYST på ubestemt tid

Da vi ikke ved, om vores Generalforsamling først bliver afholdt efter sommerferien, har vi i bestyrelsen besluttet at udsende kontingentopkrævning nu. Prisen vil være den samme som sidste år – dvs. kr. 300,00 pr. lodsejer. Evt. stigning til kr. 350,00 vil således først gælde fra næste kalenderår.

Der har været en del oversvømmede grunde i dette efterår/vinter. Det skyldes selvfølgelig de enorme mængder nedbør, som vi har fået. Bestyrelsen vil godt gøre opmærksom på, at det er de enkelte lodsejeres ansvar at holde ”interne” grøfter vedlige samt forebygge oversvømmelser på egen grund – det er ikke noget Grundejerforeningen hverken kan/vil involvere sig i, hverken økonomisk eller mandskabsmæssigt.

Dog vil vi gerne formidle kontakt/information såfremt, nogen har gode ideer, eller ønsker at gå sammen om en opgave. Til information kan vi bl.a. oplyse, at Grundejerforeningen og enkelte lodsejere har benyttet Døstrup Multiservice til at rense op i grøfter – det er et firma vi kan anbefale til rimelige priser.

Husk at tjekke hjemmesiden – der er bl.a. nyt fra Tønder Forsyning vedr. affaldshåndtering – her skal vi ultimo maj/primo juni til at sortere madaffald m.v. – du kan læse det hele på hjemmesiden under punktet ”Siden sidst”. 

Slutteligt vil vi ønske jer alle et rigtigt godt forår. Vi håber, du og din familie kommer godt igennem denne frygtelige krise.

 

På bestyrelsens vegne


Connie Rasmussen

 

© Birthes Webdesign